Nájdete nás aj na

Dátové sieťe a infraštruktúra

Vzhľadom na narastajúce nároky na spoľahlivosť infraštruktúry a dátových sietí kladieme dôraz na kvalitu a stabilitu budovaných infraštruktúr. Disponujeme vysokokvalifikovaným personálom, na základe čoho sme schopní dodať a inštalovať technológie na prevádzkovanie a údržbu sietí bez podpory tretej strany. 

Technológie:

  • metalické: dodávky aktívnych a pasívnych prvkov, rozvádzačov, rackov, meranie a certifikácia sietí
  • optické: komplexné služby od návrhu, dodávky materiálu, realizáciu a meranie. Dodávame singlemódové aj multimódové vlákna
  • bezdrôtové: máme skúsenosti s prenosom konvergovaných dát (hlas, obraz, dáta) po nami dodanej a navrhnutej wireless infraštruktúre – bezdrôtové spoje v nelicencovanom 5 GHz pásme.

Služby:

  • štúdia: voľba a optimalizácia infraštruktúry, dimenzovanie pasívnych a aktívnych prvkov vzhľadom na predpokladané požadované šírky pásma, porovnanie cenových relácií
  • projekt: realizačné projekty vrátane položkového výkazu výmeru prác a materiálu, dokumentácia existujúcich riešení
  • realizácia: inštalácia káblových rozvodov, konfigurácia aktívnych a pasívnych prvkov sietí
  • merania, revízie a certifikácia: vyhotovujeme záverečné merania a atesty pre optické a metalické siete nielen pre naše dodávky, ale aj pre iné firmy, ktoré robili len samotnú montáž. Na certifikovaných meracích prístrojoch zabezpečujeme aj nezávislé merania v prípade dodávateľsko-odberateľských sporoch a dokazovaniach
  • servis: poskytovanie záručného a pozáručného servisu

Máte záujem o dátové siete?

Kontaktujte nás