Nájdete nás aj na

Kamerové systémy

Kamerové systémy sa stávajú čoraz častejšou samozrejmosťou nášho života. Ich cieľom je aktí vne sledovať udalosti v záujmových zónach s následným upozornením na pohyb alebo iné nežiaduce akti vity v monitorovanom priestore. Rozvojom digitálnych technológií a ich trvalým znižovaním cien sa stávajú dané technológie čím ďalej dostupnejšie. K tomu výrazne prispieva možnosť využívania počítačových sietí a internetu ako univerzálneho média na distribúciu audio a video signálu. Kamerové systémy už neslúžia len na jednoduchý prenos obrazu z objektu. Je možné ich integrovať so zabezpečovacím, prístupovým, proti požiarnym systémom, perimetrickou ochranou alebo videoanalýzou či ďalšími systémami. Tým sa zvyšuje a zefektí vňuje ochrana objektu, minimalizujú sa falošné poplachy a pod. Na integráciu využívame vlastný integračný framework s názvom Insomnia, ktorý zabezpečuje fl exibilitu každéhoz realizovaných riešení.

Jednoduchý monitoring

Jednoduché interiérové a exteriérové monitorovacie systémy sa realizujú prostredníctvom samostatných digitálnych kamier bez potreby dodatočných zariadení. Kamery majú zabudované pohybové detektory s možnosťou okamžitého zaslania správy na e-mail alebo mobilný telefón v prípade alarmu.

Komplexné riešenia

Na vybudovanie komplexného riešenia poskytujeme kompletný servis od návrhu až po realizáciu a záručný či pozáručný servis. Naši zamestnanci sú pravidelne školení na používanie nových technológií, aby poskytovali kvalifi kované a odborné technické služby na mieru našim zákazníkom.

Využívame technológie:

Máte záujem o kamerové systémy?

Kontaktujte nás